Info o obciach

Občianske združenie Zlatá cesta združuje 31 obcí v dvoch okresoch.

 

 

Banská Štiavnica  
Baďan  
Banský Studenec

www.banskastiavnica.sk www.badan.webnode.sk www.banskystudenec.ocu.sk
aktívni ľudia a remeselníci aktívni ľudia a remeselníci aktívni ľudia a remeselníci
organizácie a spolky
organizácie a spolky
organizácie a spolky
atraktivity a služby atraktivity a služby atraktivity a služby
Beluj Dekýš Devičie

www.beluj.ocu.sk www.dekys.sk
aktívni ľudia a remeselníci aktívni ľudia a remeselníci aktívni ľudia a remeselníci
organizácie a spolky organizácie a spolky organizácie a spolky
atraktivity a služby atraktivity a služby atraktivity a služby
Domaníky Drážovce Dudince

www.drazovce.ocu.sk www.dudince-mesto.sk
aktívni ľudia a remeselníci aktívni ľudia a remeselníci aktívni ľudia a remeselníci
organizácie a spolky organizácie a spolky organizácie a spolky
atraktivity a služby atraktivity a služby atraktivity a služby
Hontianske Moravce Hontianske Nemce Hontianske Tesáre

www.moravce.sk www.hontianskenemce.sk www.honttesare.sk
aktívni ľudia a remeselníci aktívni ľudia a remeselníci aktívni ľudia a remeselníci
organizácie a spolky organizácie a spolky organizácie a spolky
atraktivity a služby atraktivity a služby atraktivity a služby
Ilija Kozelník Kráľovce - Krnišov

www.ilija.sk www.kozelnik.estranky.sk www.kralovce-krnisov.ocu.sk
aktívni ľudia a remeselníci aktívni ľudia a remeselníci aktívni ľudia a remeselníci
organizácie a spolky organizácie a spolky organizácie a spolky
atraktivity a služby atraktivity a služby atraktivity a služby
Ladzany Lišov Medovarce

www.lisov.sk www.medovarce.ocu.sk
aktívni ľudia a remeselníci aktívni ľudia a remeselníci aktívni ľudia a remeselníci
organizácie a spolky organizácie a spolky organizácie a spolky
atraktivity a služby atraktivity a služby atraktivity a služby
Močiar Počúvadlo Podhorie

www.mociar.ocu.sk www.pocuvadlo.estranky.sk www.podhorie.sk
aktívni ľudia a remeselníci aktívni ľudia a remeselníci aktívni ľudia a remeselníci
organizácie a spolky organizácie a spolky organizácie a spolky
atraktivity a služby atraktivity a služby atraktivity a služby
Prenčov Rykynčice Sebechleby

www.prencov.ocu.sk www.rykyncice.ocu.sk www.sebechleby.com
aktívni ľudia a remeselníci aktívni ľudia a remeselníci aktívni ľudia a remeselníci
organizácie a spolky organizácie a spolky organizácie a spolky
atraktivity a služby atraktivity a služby atraktivity a služby
Sudince Súdovce Svätý Anton

www.sudovce.ocu.sk www.svatyanton.sk
aktívni ľudia a remeselníci aktívni ľudia a remeselníci aktívni ľudia a remeselníci
organizácie a spolky organizácie a spolky organizácie a spolky
atraktivity a služby atraktivity a služby atraktivity a služby
Štiavnické Bane Terany Vysoká

www.stiavnickebane.ocu.sk www.obecterany.sk www.vysoka.ocu.sk
aktívni ľudia a remeselníci aktívni ľudia a remeselníci aktívni ľudia a remeselníci
organizácie a spolky organizácie a spolky organizácie a spolky
atraktivity a služby atraktivity a služby atraktivity a služby
Žibritov
aktívni ľudia a remeselníci
organizácie a spolky
atraktivity a služby