VOKA

VOKA- Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity sídli v Banskej Bystrici a má pobočku v Banskej Štiavnici.

 

Organizácia realizovala projekt cez opatrenie

3.3. Vzdelávanie a informovanie pod názvom

"Zvyšovanie odborných kapacít v regióne MAS Zlatá cesta"

 

Projekt bol zameraný na zvyšovanie zručností obyvateľov a podnikateľov v cestovnom ruchu, zvyšovanie kvality poskytovaných služieb a zapájanie sa obyvateľov do vecí verejných.

 

O projekte

fotogaléria