Kruh

Kruh je občianske združenie so sídlom v Banskej Štiavnici.

 

Združenie realizovalo projekt cez opatrenie

3.3. Vzdelávanie a informovanie pod názvom

"Zatraktívnenie vidieckeho priestoru a jeho prezentácia je v našich rukách"

 

 

Projekt sa zameral na informačné aktivity upriamené na vidiecke prostredie v našich dedinkách. Výstupom je vzácna informačná kniha pre potreby obcí. Publikácia je venovaná detailom architektúry v regióne Hontu a  idieckemu prostrediu. Manuál ukazuje typické časti domu - okná, dvere, kamenné a drevené časti, typ domov a pod.