Južné Sitno

Mikroregión Južné Sitno je občianske združenie, ktoré združuje 6 obcí z územia MAS Zlatá cesta.

 

Združenie realizovalo projekt cez opatrenie

3.3. Vzdelávanie a informovanie pod názvom

"Oživenie tradičných výrobných postupov"

 

 

Projekt bol zameraný na informačné aktivity a kurzy pre tvorivých obyvateľov a podnikateľov, ktorí mali záujem o výrobu dekoračných a užitkových predmetov tradičnými postupmi.

Kurzy sa týkali výroby z hliny a vlny. Účastníci sa učili tradičnú techniku výroby beľujskej hrnčiny a spracovanie a tvorbu z ovčej vlny.