Balnea Cluster

Združenie cestovného ruchu Balnea Cluster pôsobí v kúpeľnom mestečku  Dudince a jeho okolí.

 

Organizácia realizovala projekt cez opatrenie

3.3. Vzdelávanie a informovanie

"Informačné workshopy a semináre zamerané na rozvoj cestovného ruchu na území krajiny Zlatej cesty"

 

 

Projekt bol zameraný na informačné aktivity pre pracovníkov v cestovnom ruchu, starostov obcí a podnikateľov v cestovnom ruchu. Informačné aktivity boli rozdelené na prednášky a informačné výjazdy v teréne.