Art Kruh

Občianske združenie ART Kruh

(Agentúra rozvoja turizmu, kultúry, remesla, umenia a harmónie)

pôsobí v obci Prenčov.

 

 

Združenie realizovalo projekt v rámci opatrenia

3.3. Informovanie a vzdelávanie pod názvom

"Ľudia pre krajinu - Krajina pre ľudí"

 

 

Projekt bol zameraný na krátkodobé informačné aktivity, ktorých sa zúčastnilo 71 účastníkov. Zrealizovali sa viaceré putovné aktivity, kde účastníci navštívili dobré príklady z praxe v Českej republike a na Slovensku. Na záverečnej konferencii prednášali viacerí lektori, ktorí majú skúsenosti s realizovaním udržateľných projektov pre vidiek a jeho obyvateľov

 

Informačná stáž Ekocentrum SOSNA a Alter-nativa

 

Informačná stáž Ekocentrum VERONIKA, Hoštetín, ČR

 

Seminár motivácia a vedenie ľudí

 

Záverečná konferencia