Projekt spolupráce Regionálna značka Hont I.

Projekt spolupráce

"Vytvorenie regionálnej značky produktov a služieb pre región HONT."

 

Projekt spolupráce bol realizovaný

v spolupráci MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia a MAS Zlatá cesta

v rokoch 2011-2012.

 

 

www.produkthont.sk

Hlavný cieľ projektu:

Podpora spolupráce na území dvoch partnerských MAS prostredníctvom inovačných prístupov, budovaním zručností a výmenou a prenosom skúseností.

 

Špecifické ciele:

  • spoločný marketing zameraný na vytvorenie regionálnej značky produktov a služieb
  • prenos praktických skúseností, ktoré povedú k prijatiu spoločnej metodiky a k vytvoreniu a používaniu regionálnej značky produktov a služieb
  • inštalovanie informačných tabúľ v partnerských územiach MAS

 

Priebeh projektu: