Projekt spolupráce Kvalita z nášho regiónu -Regionálna značka HONT

Projekt spolupráce

"Kvalita z nášho regiónu - regionálna značka HONT"

Projekt realizuje MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia v spolupráci s MAS Zlatá cesta, v roku 2014.

 

 

Hlavným cieľom projektu je podpora spolupráce na území dvoch partnerských MAS prostredníctvom inovačných prístupov, budovaním zručností a výmenou a prenosom skúseností so zameraním na rozvoj regionálneho značenia produktov a služieb - spoločný marketing, sieťovanie výrobcov a poskytovateľov služieb, zabezpečenie mobiliáru pre účasť na veľtrhoch a pod.

 

Projekt pozostáva zo 4 aktivít:

1. vypracovanie marketingovej štúdie regionálnej značky HONT

2. dopracovanie zásad pre udeľovanie značky a dopracovanie dizajn manuálu

3. propagácia regionálnej značky produktov a služieb

4. budovanie kapacít pre využitie regionálnej značky v praxi

 

 

Partnerská MAS Zlatá cesta sa zapojila do dvoch aktivít:

  • Propagácia regionálnej značky produktov a služieb, kde v rámci festivalu Podsitnianske dni hojnosti v Prenčove boli propagovaní držitelia značky Regionálny produkt HONT. Počas konania festivalu 9. augusta 2014 mali možnosť výrobcovia a predajcovia propagovať svoj tovar v predajných stánkoch, predvádzať ukážky výroby a predávať výrobky. Tiež sa predajcovia z územia MAS Zlatá cesta zúčastnili na podobnom festivale v Hrušove 16. augusta 2014
  • Do praxe sme uviedli knihu receptov tradičných Hontianskych jedál, ktoré sú zozbierané z území MAS Zlatá cesta a MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia.