Zmluvy

Zmluvy v období programového obdobia 2014-2020:

 

Zmluva o vytvorení web stránky rucnerobenvo.sk, rok 2018

Zmluva s BBSK rok 2018

Zmluva IROP - Chod MAS rok 2018

Zmluva s BBSK rok 2017

 

Zmluvy v období programového obdobia 2007-2013:

 

Zmluva MAS Zlatá cesta a PPA

dodatok 1

dodatok 2

dodatok 3

dodatok 4

dodatok 5

dodatok 6


Zmluva MAS Zlatá cesta a Obec Prenčov, dodatok č.1, dodatok č.2

 

Zmluva MAS Zlatá cesta a VUC BB

 

Zmluva k projektu spolupráce Ekomúzeum HONT , dodatok č. 2

 

Zmluva k projektu spolupráce Regionálna značka HONT

 

Zmluva k projektu nadnárodnej spolupráce s ČR, dodatok č.1, dodatok č.2, zmluva o spolupráci + dodatok č.1

 

Zmluva k projektu spolupráce Sieť múzeí, zmluva o spolupráci, dodatok č.1, dodatok č.1 PPA

 

Zmluva k projektu spolupráce Regionálna značka HONT II.

 

Zmluva o dielo, k projektu spolupráce, fi Bathor

 

Zmluva o dielo, k projektu spolupráce, Veľká Čalomija

 

Zmluva o dielo, k projektu spolupráce, Vinica

 

Zmluva o dielo, k projektu spolupráce, Sv. Anton

 

Zmluva o dielo, k projektu spolupráce, Štiavnické Bane

 

Zmluva o dielo, k projektu spolupráce, Hontianske Tesáre

 

Zmluva o dielo, k projektu spolupráce, Čelovce

 

Zmluva o dielo, bulletin

 

Zmluvy o dielo, sieť múzeí

 

Zmluva o dielo, doprava 2014

 

Zmluva o dielo, metodika Sieť múzeí 2014

 

Zmluva o dielo, kuchárska kniha

 

Zmluva o dielo, metodika regionálne značka 2014

 

Zmluva o dielo, propagacny muzea 2014

 

Zmluva o dielo, doprava CR 2014

 

Zmluva o dielo, informacny system znacka 2014

 

Zmluva o dielo, banery 2014

 

Zmluva o dielo, propagacny znacka 2014

 

Zmluva o dielo, valne zhromazdenie 2014

 

Zmluva o dielo, propagacny material 2015