Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

 

 

ROK 2015

 

P.č.

Dátum

zverejnenia

Predmet zákazky

Maximálna

suma

Termín

zadania

zákazky

1.

 

2.

 

3.

2.1.2015

 

2.2.2015

 

16.2.2015

Kniha špecialít z Hontu (brožúra s textovou a obrazovou časťou)

 

Propagačný materiál

 

Banery - "roll-upy"

 

5 004,- €

s DPH

 

5 040,- €

bez DPH

 

1666,35 €

bez DPH

13.1.2015

 

september 2015

 

27.2.2015

 

 

Súrhnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou

za obdobie január - marec 2015,

 

Verejný obstarávateľ: OZ Zlatá cesta (§ 7, ods.1)

Predmet zákazky

Dodávateľ (úspešný uchádzač

Hodnota zákazky

(celkom v EURO s DPH)

Kniha špecialít z Hontu (brožúra s textovou a obrazovou časťou)

 

Propagačný materiál

 

 

Banery - "roll-upy"

 

Aprint s.r.o.

Žiar nad Hronom

 

Aprint s.r.o.

Žiar nad Hronom

 

Slovtravel s.r.o.

Žiar nad hronom

 

4 895,00

 

 

6 048,00

 

 

1 999,62

 

 

 

 

ROK 2014

 

P.č.

Dátum

zverejnenia

Predmet zákazky

Maximálna

suma

Termín

zadania

zákazky

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

 

 

16.1.2014

 

 

27.1.2014

 

 

 

18.2.2014

 

 

 

10.3.2014

 

 

1.4.2014

 

11.8.2014

 

27.11.2014

 

 

 

 

Nábytok do kancelárskych a obslužných priestorov

 

 

Informačný systém regiónu

 

 

Autobusová doprava do ČR

 

 

 

Metodické usmernenie pre vytvorenie siete múzeí

 

 

Metodické usmernenie a štúdie pre certifikáciu služieb

 

Propagačný materiál (Sieť múzeí)

 

Občerstvenie a prenájom priestorov (Valné zhromaždenie)

 

 

 

 

2000,- €

s DPH

 

14 930,- €

bez DPH

 

 

bez udania sumy

 

8000,- €

bez DPH

 

7000,- €

bez DPH

 

16540,- €

bez DPH

 

1 280,- €

bez DPH

 

 

22.1.2014

 

 

21.2.2014

 

 

3.3.2014

 

 

26.5.2014

 

 

15.4.2014

 

26.8.2014

 

9.12.2014

 

 

 

 

Súrhnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou

za obdobie január 2014 - marec 2014, apríl - jún 2014, júl - september 2014, otóber - december 2014

 

Verejný obstarávateľ: OZ Zlatá cesta (§ 7, ods.1)

Predmet zákazky

Dodávateľ (úspešný uchádzač

Hodnota zákazky

(celkom v EURO s DPH)

Nábytok do kancelárskych a obslužných priestorov

 

 

 

Informačný systém regiónu

 

 

 

Autobusová doprava do ČR

 

 

 

Metodické usmernenie a štúdie pre certifikáciu služieb

 

 

 

Metodické usmernenie pre vytvorenie siete múzeí

 

 

 

Propagačný materiál (Sieť múzeí)

 

 

Občerstvenie a prenájom priestorov (Valné zhromaždenie)

Nábytok Mudrák s.r.o.

Krupina

 

Andrea Mudráková ARAGORN

Zvolenská Slatina

 

Štefan Píri PÍRI TRANS s.r.o.

Hokovce 222, 935 83

 

 

Mikroregión Južné Sitno

Prenčov

 

 

 

Mikroregión Južné Sitno

Prenčov

 

 

Aprint s.r.o.

Žiar nad Hronom

 

 

Agrohont Dudince

 

1 912,00

 

 

14 930,00

 

 

3 596,60

 

 

 

7000,00

 

 

 

 

8190,00

 

 

 

19 848,00

 

 

1 480,00

 

 

 

ROK 2013

 

P.č.

Dátum

zverejnenia

Predmet zákazky

Maximálna

suma

Termín

zadania

zákazky

1.

 

 

2.

 

3.

 

 

4.

11.5.2013

 

 

2.7.2013

 

 

2.12.2013

 

 

9.12.2013

Prenosné variabilné pódium

 

 

Projektové zámery ľudové izby, múzeá

 

Vypracovanie integrovanej stratégie rozvoja územia na obdobie 2014-2020

 

Propagačný materiál (projekt spolupráce "Cieľom spoločného snaženia je rozvoj regionálneho značenia")

10.000,- € bez DPH

 

 

22800,- €

s DPH

 

16596,- € bez DPH

31.5.2013

 

 

11.7.2013

 

 

20.12.2013

 

 

20.12.2013