Ochrana osobných údajov

Občianske združenie Zlatá cesta, jeho zamestnanci a štatutárni zástupci pri uchovávaní a spracovávaní osobných údajov svojich členov, členov výberovej komisie, účastníkov školení a pod. postupuje podľa Zákona o ochrane osobných údajov.

Bližšie informácie nájdete TU.