Štruktúra MAS

Základné organizačné členenie:

  • Valné zhromaždenie - najvyšší orgán
  • Výkonný výbor - výberová komisia, monitorovací výbor
  • Predseda združenia – štatutár
  • Revízna komisia – kontrolný orgán

 

organizačná štruktúra