Kancelária MAS

Administratívu a realizáciu úloh združenia zabezpečujú zamestnanci kancelárie MAS.

 

Manažér MAS

vykonáva formálnu kontrolu prijatých ŽoNFP od konečných prijímateľov (predkladateľov projektu), zabezpečuje zber informácií pre monitoring a hodnotenie a ďalšie administratívne činnosti MAS.

 

Administratívny pracovník MAS

zabezpečuje každodennú prevádzku a administratívnu činnosť MAS, vedie evidenciu a predpísanú archiváciu, pripravuje podkladové materiály na zasadnutia jednotlivých orgánov a pod.

 

Účtovník

Zabezpečuje účtovnú evidenciu a hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom MAS a nesie zodpovednosť za správnosť účtovnej evidencie.