Podporné dokumenty

Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.13

 

Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.12

 

Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.11

 

Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.10

 

Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.9

Príloha č.6, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie pre administráciu osi 4 leader, verzia 1.9

 

Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.8

 

Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.7

Dodatok č.7 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.7

Príloha č.6, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie pre administráciu osi 4 leader, verzia 1.7

 

Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.6

Príloha k Usmerneniu pre administráciu osi 4 leader, verzia 1.6 č. 3

Príloha k Usmerneniu pre administráciu osi 4 leader, verzia 1.6 č. 6

Príloha k Usmerneniu pre administráciu osi 4 leader, verzia 1.6 č. 7

Príloha k Usmerneniu pre administráciu osi 4 leader, verzia 1.6 č. 8

Príloha k Usmerneniu pre administráciu osi 4 leader, verzia 1.6 č. 9

 

Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.5

Príloha č.3, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie pre administráciu osi 4 leader

Príloha č.6, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie pre administráciu osi 4 leader

Dodatok č. 6 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 leader

 

Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.3

Dodatok č.3 ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie pre administráciu osi 4 Leader

Dodatok č.4 ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie pre administráciu osi 4 Leader

Príloha č.3 protokol o výbere žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 (projektov MAS)

Príloha č.4 protokol o výbere žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 (projektov MAS)

Príloha č.5 protokol o výbere žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 (projektov MAS)

 

Tabuľková časť pre opatrenia osi 3 implementované Leader

 

Príručka pre žiadateľa č.1 o poskytnutie NFP z PRV 2007-2013

Dodatok č.1 k príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z programu rozvoja vidieka SR 2007- 2013

Dodatok č.2 k príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z programu rozvoja vidieka SR 2007-2013

Príručka pre žiadateľa č.2 o poskytnutie NFP z PRV 2007-2013

Dodatok č.2 k príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z programu rozvoja vidieka SR 2007-2013

 

Logá na stiahnutie