Plánované výzvy

Programovacie obdobie 2007-2013 je ukončené, ďalšie výzvy budú až pre nové programovacie obdobie 2014-2020