Kontakt

Občianske združenie Zlatá cesta

Prenčov 300

96973

 

IČO: 45022909

DIČ:2022695785

 

telefón: 045 / 672 6243

 

Mgr. Alena Ciglanová

predsedkyňa združenia MAS Zlatá cesta, štatutárny zástupca

Mobil: 0903 482205, e-mail: ciglanova@zlatacesta.sk

 

Janka Bačíková

manažér MAS Zlatá cesta

Mobil: 0911 132741, e-mail: bacikova@zlatacesta.sk

 

Mgr. Drahomíra Prieberová

odborný administrátívny asistent MAS Zlatá cesta

Mobil: 0911 115816, e-mail: prieberova@zlatacesta.sk

 

Anna Kriegerová

ekonomiský manažér  MAS Zlatá cesta

Mobil: 0911 482206, e-mail: kriegerova@zlatacesta.sk