Ponuka regiónu Zlatá cesta
Realizované projekty
Fotogaléria

Schválili a odovzdali sme Stratégiu CLLD pre región Zlatej cesty

Mimoriadne Valné zhromaždenie Občianskeho združenia Zlatá cesta zasadlo v piatok 23. júna 2017 k hlavnému bodu programu, ktorým bolo prezentovanie a následné hlasovanie o dodatku č.2 k Stratégii CLLD, ktorým sa upravoval rozpočet pre všetky opatrenia zahrnuté v pôvodnej stratégii.

 

Členovia Valného zhromaždenia Dodatok č.2 schválili a následne pracovníčky kancelárie OZ Zlatá cesta v stredu 28. júna po zapracovaní všetkých dodatočných zmien zaslali Stratégiu CLLD pre región Zlatej cesty na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Stratégia je súčasťou žiadosti o udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny v EÚ programe LEADER. Uzávierka výzvy bola 30. júna 2017. Veríme, že v auguste 2017 budeme môcť našich členov potešiť pozitívnou a správou a oznámiť im, že naša žiadosť bola schválená.

foto