Miestna akčná skupina (MAS)

Vznik Občianskeho združenia Zlatá cesta je výsledkom dlhoročnej spolupráce členov občianskych združení - Mikroregión Hontianka, Mikroregión Južné Sitno, Mikroregión Konkordia a združenia právnických osôb Región Sitno, ktoré sa usilujú o dosiahnutie regionálneho rozvoja s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj vidieckeho priestoru.

 

Združenie vykonáva svoju činnosť v území obcí Baďan, Beluj, Prenčov, Počúvadlo, Kráľovce - Krnišov, Žibritov, Svätý Anton, Štiavnické Bane, Dudince, Banská Štiavnica, Hontianske Moravce, Hontianske Nemce, Sebechleby, Banský Studenec, Dekýš, llija, Kozelník, Močiar, Podhorie, Vysoká, Devičie, Drážovce, Domaníky, Hontianske Tesáre, Ladzany, Lisov, Medovarce, Rykynčice, Sudince, Súdovce, Terany.

 

Cieľom občianskeho združenia je zvýšiť kvalitu života vo vymedzenom území v zmysle článku 3 stanov, zlepšiť ekonomické príležitosti a sociálne podmienky vo všetkých oblastiach hospodárskeho, sociálneho, kultúrneho, spoločenského, duchovného a športového života, všetkých ekonomických a sociálnych skupín jeho obyvateľov.

 

Občianske združenie bude v spolupráci s ostatnými subjektami prostredníctvom svojich aktivít v uvedených oblastiach prispievať k všestrannému rozvoju územia, k zvýšeniu jeho konkurencieschopnosti a životnej úrovne jeho obyvateľov, na základe dokonalej znalosti územia, jeho potrieb, podmienok, zdrojov a potenciálov.

 

Prečo cesta?

Cesta je spojenie, porozumenie, spolupráca bez ohľadu na náboženskú alebo rasovú príslušnosť, a túto cestu, ktorú sme nazvali ZLATÁ CESTA chceme ponúknuť všetkým obyvateľom a návštevníkom tohto regiónu. Zlatá cesta spájajúca rôzne obce nášho regiónu je kľukatá, ale veríme že každého návštevníka dovedie k svojmu cieľu.

 

Prečo Zlatá cesta?

Zlatý poklad Banskej Štiavnice spájal a živil tento región po celé stáročia. Po ceste spájajúce dedinky a mestečká nášho regiónu neprúdilo len zlato z Banskej Štiavnice, ale aj vzdelanie, kultúra a hospodárska prosperita. Popri zlatonosnej riečke Štiavnica vedie cesta, ktorá v minulosti bola spojivom medzi našimi dedinami, obyvateľmi a zabezpečovala obchod, vzdelanie a prosperitu tohto regiónu.

 

Keď zlato pod zemou už niet, ponúkame zlato na zemi:

  • V 21. storočí znovu objavujeme zlatý poklad tohto regiónu pozostávajúci z dedičstva našich otcov a bohatstva tejto zeme.
  • Zlatý poklad skrytý v prameňoch liečivej vody kúpeľov Dudiniec, zlaté lúče slnka pretavené do dozrievajúcich plodov vínnej révy na južných svahoch Štiavnických vrchov, z bohatstva zlata Banskej Štiavnice vybudované architektonické dedičstvo kultúrnych pamiatok zapísané v svetovom kultúrnom dedičstve UNESCO, zlaté ruky našich predkov pretavené do krásy zachovalých krojov, piesní, zvykov a remeselnej zručnosti.